In­ger To­rill Hol­te Brei­en: – Jeg savner fire valdreskommuner

Artikkelen er over 1 år gammel

In­ger To­rill Hol­te Brei­en i Ungt En­tre­pre­nør­skap Opp­land holdt fore­drag ons­dag un­der Tek­no­lo­gi­da­gen. Hun ros­te Nord-Aurdal og Sør-Aurdal som sam­ar­beids­part­ne­re, men sav­ner de fire and­re vald­res­kom­mu­ne­ne. – Hvor er prop­pen, spur­te hun.