Skat­te­inn­gan­gen var god i ja­nu­ar og feb­ru­ar - men no er over 1.000 i Vald­res på dag­pen­gar

Ved ut­gan­gen av feb­ru­ar had­de den sam­la skat­te­inn­gan­gen i Vald­res auka med 4,0 pro­sent.