Dette tjente rådmennene i Valdres i 2018

Kai Egil Bachér er rådmann i Etnedal, men også medeier i bedrifter. Han tjente best av rådmennene i Valdres i fjor, med 1.073.804 kroner. Formuen hans er også på topp blant kommunedirektører og rådmenn i regionen med drøye 6 mill. kroner.