-Spent på tilbudet, særlig til eldre, når de kommunale skatteoppkreverne forsvinner

-Hver eneste uke har vi mange besøk på Leira av folk som oppsøker oss for å få hjelp i spørsmål om skatt. Mange har ikke PC og er på ingen måte forberedt på digitale løsninger, sier Hanne N.Grimsrud hos skatteoppkreveren i Valdres.