103 599 opplendinger med en skatt til gode på i snitt 10 122 kroner - 24 343 personer fikk en gjennomsnittlig baksmell på 17 373 kroner

Artikkelen er over 1 år gammel

4,9 millioner får tilgang til skattemeldingen i dag. Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler slik at du betaler riktig skatt. I Oppland har 103 599 personer fått en foreløpig skatt til gode på i gjennomsnitt 10 122 kroner, mens 24 343 har fått en foreløpig restskatt på 17 373 kroner i gjennomsnitt.

DEL

Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er forhåndsutfylt med opplysninger om inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag.

Det er fortsatt noen skatteforhold du selv må fylle ut inn i skattemeldingen, for eksempel utleieinntekter og utenlandsforhold som feriebolig.

– Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Vi mottar stadig mer informasjon om deg, men du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Du kan også gå glipp av fradrag, hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, som for eksempel fradrag for reiseutgifter.

Årlig skattesjekk

– Det kan lønne seg å bruke en halvtime på denne årlige skattesjekken og sørge for at du har alt på stell. Hvis alle opplysningene i skattemeldingen er riktig og alt er tatt med, så trenger du ikke å levere den. Hvis du skal endre noe, er dette lett å gjøre på nett, sier Holte.

Vi hjelper deg

På skatteetaten.no finner du alt fra pendlerveiviser til fradragskalkulator. Disse verktøyene hjelper deg både til å finne ut hvilke regler som gjelder og hvor du skal føre inn opplysninger i skattemeldingen. Har du spørsmål, får du raskest hjelp hvis du kontakter oss på chat, Facebook/skatten min eller telefon. Hvis du skal besøke et skattekontor må du bestille time på forhånd. Det gjør du enkelt på skatteetaten.no/timesbestilling.

Frister for levering

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. De som mottar skattemelding for næringsdrivende har ikke anledning til å benytte seg av ordningen med leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk.

Ny skattemelding

Skatteetaten utvikler en ny skattemelding. Et mindre utvalg av befolkningen (ca. 280 000) vil få tilgang til den nye skattemeldingen i år. Planen er at mange flere skal få den nye skattemeldingen neste år. Postene slik vi kjenner dem blir erstattet av temaer som hører naturlig sammen, som "bank og lån". Du vil få en mer aktiv veiledning i løsningen ved at du blir stilt relevante spørsmål underveis, eller du blir gjort oppmerksom på forhold som må fylles ut.

Du får for eksempel en kommentar hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld. Dette skal hjelpe deg til å føre inn riktige opplysninger.

Fakta om skattemeldingen:

  • Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. 8 av 10 (2,9 millioner) ligger an til å få skatt til gode når skatteoppgjøret er klart, mens 2 av 10 (800.000) sannsynligvis må betale restskatt. Gjennomsnitt til utbetaling er 11 800 kroner. Restskatt å betale er 25 900 kroner i snitt.
  • Beløpene på restskatt og skatt til gode er foreløpige. Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger du selv har utført. Skatteoppgjøret er klart mellom juni og oktober.
  • Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen; som for eksempel de som har fått skattemelding for næringsdrivende og deres ektefeller og andre med mer komplekse skatteforhold.
  • I årets skattemelding er det opprettet flere nye poster. De nye postene er inntekter fra kortidsutleie av bolig, opplysninger om tidsrom for pendlerutgifter, opplysninger hvis du ønsker å oppgi en kontaktperson og et nytt skjema for gevinst, tap, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle produkter.
  • 7 av 10 lønnstakere og pensjonister benytter leveringsfritak. Det vil si at de ikke gjør endringer, men leverer den forhåndsutfylte skattemeldingen automatisk ved leveringsfristen. 3,2 millioner brukte leveringsfritak i fjor. Flere enn 9 av 10 av de som leverte skattemeldingen, leverte den elektronisk. Rundt 85.000 leverte på papir.
  • 4 millioner (8 av 10) får skattemeldingen kun elektronisk. Disse får varsel på e-post når skattemeldingen er tilgjengelig og en påminnelse på SMS.
  • Skatteetaten sender 786 000 skattemeldinger på papir. Det er 90 000 færre enn i fjor. De som mottar skattemeldingen på papir er de 200 000 som har reservert seg mot å motta elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune, e-postadresse eller mobiltelefonnummer til. De sistnevnte får skattemeldingen både elektronisk og på papir.
  • Skattemeldingen for 2018 er sendt ut på flere språk og målformer. Bokmål: ca. 4,3 millioner. Nynorsk: ca. 473 000. Samisk: ca. 200. Engelsk: ca. 175 000

Artikkeltags