17 vangsgjeldingar tente over millionen

Det er mange gjengangarar på skattelistene i Vang. 17 personar hadde inntekter på over ein million i fjor. To personar betalte meir enn ein million i skatt. Seks personar har over 20 millionar i formue.