Eiendomsutvikling, arbeidsformidling og rakfiskproduksjon gir penger i kassa: 36 vestreslidringer har millionlønn

36 vestreslidringer har millionlønn, mens gjennomsnittlig inntekt blant kommunens 1874 skattytere er 304.937 kroner.