Siv Jensen: Leira skattekontor kan få tre nye årsverk - Marit K. Strand: Tre arbeidsplasser forsvinner

Stortingsrepresentant Marit K. Strand sendte 11. oktober brev til statsråd Siv Jensen om hvor mange stillinger hun kan garantere at Skatteoppkreveren Valdres og Skatt Øst avdeling Leira beholder etter forslaget om overføring av funksjonene fra kommune til stat.