Søker om å få bygge varmebu. Rådmann avslår og sier tiltaket ikke passer inn på snaufjellet

Av

Aurdal og Kruk løypelag har fått midler fra Valdres natur- og kulturpark (VNK) til innkjøp av varmebu, til skiløypa over Smørlifjell. Men rådmann setter ned foten.