Skiforeningen samler kunnskap om løypekjøring på lite snø

I en ny undersøkelse oppgir halvparten at de er bekymret for fremtidens skiføre.