Planen vil være retningsgivende for vegsatsinga her til lands de neste 12 åra, og er således alltid forbundet med stor oppmerksomhet. Vedtaket av denne planen er noe av det aller siste Stortinget gjør før de går fra hverandre og kaster seg ut i en ny valgkamp. Vegpolitikk er som kjent noe som engasjerer, og de fleste partiene og politikerne vet å utnytte dette til den minste trevl.

De fleste landsdeler og regioner har alltid et vegprosjekt å kjempe for. Aldri har det vel vært tilsvarende aktivitet på vegsektoren i Valdres som nå. Mange store prosjekter er avslutta, og man er i gang med nye.

Det vil nødvendigvis gi E16 gjennom dalføret et betydelig løft, dermed blir også de svarte flekkene som står igjen på kartet, mer merkbare enn noen gang.

Det er framtida for E16 og omkjøringsvegen forbi Fagernes spenninga er knyttet til for vår del denne gangen. Prosjektet ble tatt ut av nasjonal transportplan forrige gang og forventninga nå og det politiske spillet har handlet om å få Fagernes inn igjen. Hvorvidt det skjer, vet de færreste fram til fredag.

Statens vegvesen svarer på kritikken: – Vi brukte fem brøytebiler, strødde 60 tonn grus og 17 tonn salt

At Fagernes igjen blir løftet opp er så viktig og så avgjørende for å komme videre. Det ville utvilsomt også gi oss et dytt og nødvendig løft langt utover det å få en mer trafikksikker veg på plass. Endelig kunne man begynne å tenke utvikling og langsiktighet for Fagernes som by og regionsenter. Nå opplever vi stadig at manglende avklaring av vegen legger en demper på det meste av langtidsplanlegging hva gjelder Fagernes.

Lekkasjer fra regjeringa gjør ordfører Vidar Eltun oppglødd

Trafikkbildet i Fagernes kan i perioder oppleves som uhyggelig. Og til tider kan det være risikosport å bevege seg her, spesielt om du er fotgjenger eller syklist. Når nå mye av E16 gjennom Valdres og i tilstøtende regioner blir utbedret, vil situasjonen forverre seg for Fagernes. Bedre vegstand og ikke minst raskere veg, bidrar også til økt trafikk. Alt dette er bakteppet for fredagens uhyre spennende lansering fra regjeringshold.

Vi har allerede fått en rekke lekkasjer knytta til nasjonal transportplan. Fagernes er så langt ikke nevnt, og vi har sågar hørt fra pålitelig hold at Fagernes heller ikke er med denne gangen. Vi håper det er feil. Det er nå det gjelder.

Når både Kvamskleiva og mye av E16 gjennom Vestre Slidre og Vang nå blir utbedret, legger det et press på at Fagernes må startes opp. I så fall man ikke lykkes med det, vil det være en særdeles dårlig opptakt til høstens valg for regjeringspartnerne.

Men vil det i så fall være mulig for Frp, Sp og Ap hale inn prosjektet under behandlinga i Stortinget? Nå trenger vi opplagt en helgardering.