Ikke bare har mange avstått fra å ta buss, tog eller trikk (selv om smittefaren der ikke er større enn på butikken ...), men utstrakt bruk av hjemmekontor og mindre reiseaktivitet har også redusert antall kollektivreisende sterkt.

Selv om de fleste av oss nå heldigvis er vaksinert, er vi ikke ferdige med covid-19. Erfaringene med hjemmekontor og nettmøter vil nok også føre til at vi reiser mindre. I et klima- og miljøperspektiv er det viktig at disse endrete reisevanene ikke går utover kollektivtilbudet.

Vi vet ennå ikke hvilke varige endringer vi får i reisemønsteret, og kollektivselskapene trenger rammebetingelser som gjør det mulig å komme igjennom denne usikre tiden uten at tilbudet til oss som reiser blir dårligere. Tilpasninger må komme – men de må ikke bli til det dårligere!

Et nedbygd kollektivtilbud nå vil bli svært vanskelig å bygge opp senere, både fordi kollektivselskapene vil bli svekket, fordi nedlegging av ruter vil føre til nedbemanning, og fordi mange års økning i antall kollektivreisende vil bli reversert.

Det haster med å handle! Tiltak må komme i høstens statsbudsjett. Ved revidert statsbudsjett til sommeren, kan allerede mye være ødelagt. Den positive utviklingen for hele kollektivsektoren kan nå settes mange år tilbake. Særlig utsatt er ekspressbussene, som er svært viktige i mange distrikter.

På kort sikt trenger vi:

– En økonomi- og omstillingspakke som gjøre det mulig å opprettholde rutetilbudet mens det arbeides med omstilling til våre nye reisebehov.

– Få på plass igjen en ekspressbusstøtte som er noe lignende den vi hadde fra juni 2020 til september 2021.

– Lavere mva-sats, slik vi også hadde under pandemien, frem til 1. oktober.

Les også

«Distrikta treng gode kollektivtilbod. No er det fare på ferde.»