Vestre Slidre vil tape millioner om de mister Skjel

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvensene av en eventuell grensejustering mellom Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner. Et av spørsmålene som nå er besvart, er om justeringen vil ha konsekvenser for kommunens kraftrettigheter: