Gjett hvor den nye sjefen for skogeierne kjøper materialene til sitt nye hus

Per Skorge (57) blir ny administrerende direktør i Norges Skogeierforbund etter nærmere ti år i sjefsstolen i Norges Bondelag. - For meg blir det viktig å jobbe for at vi får utnyttet verdien i hele tømmerstokken, sier Skorge til bladet Skog. - Det ligger ingen dramatikk i jobbskiftet. Da jeg ble ansatt i bondelaget i 2009 ba jeg om en tiårs kontrakt. Jeg må innrømme de årene går farlig fort når en ser tilbake, men jeg mener fortsatt at t i år i sjefsstolen på et sted er nok både for organisasjonen og personen, sier Skorge, som også er fembarnsfar og forpakter gård i Maridalen. - Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag har mange felles politiske interesser. For begge organisasjonene handler det om å utnytte ressursgrunnlaget over hele landet, og skape verdier som gir grunnlag for arbeidsplasser og bosetting. Både skog- og jordbruk er inne i en spennende tid med tanke til utfordringer på klimasiden. Vi står også likt politisk i mange saker som rovvilt, bruk og vern og viktigheten av lokalt eierskap, selv om det selvfølgelig er noen nyanseforskjeller i standpunktene. Nå gleder jeg meg veldig til å være med å bidra til å sikre skogens plass i norsk næringsliv fremover, sier Skorge. Skorge er opprinnelig fra Andebu i Vestfold, men har bodd mange i år i Maridalen der han forpakter gård. På hjemmebane er han nå i full gang med å bygge hus, selvfølgelig i tre. Elementene får familien fra Norsk Massivtre og Begna Bruk i Valdres, forteller han. - For oss var det naturlig å velge norsk tre når vi skulle bygge. Det er viktig at vi som bønder utnytter egne lokale ressurser i driftsbygninger og boliger. Jeg sjekket også muligheten for å bygge i norsk massivtre for noen år siden, men da måtte vi ha importert elementene fra Østerrike, så jeg er glad for at det nå er kommet norske alternativer, sier Skorge, som også peker på klimafordelene med å bygge i tre som viktig. - Vi ser også fordelene med å bygge i tre med tanke på å få et godt inneklima. Massivtre er en pustende løsning som utjevner både fukt og temperatur, sier Skorge, som ser frem t i l å lære mye om norsk skognæring i tiden som kommer. - Min identitet ligger i landbruket, både i skogen og jorda, sier han videre til Skog.

Artikkeltags