Det er svært stor skogbrannfare nå! Det er derfor gjeninnført totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i hele Valdres. Forbudet gjelder følgende typer brenning:

- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark.

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning fra og med i dag, 4. juli 2018

Hva kan du gjøre ?

•Kan du fyre opp bål? Nei.

•Kan du brenne gress eller kvist? Nei.

•Kan du grille i skogen? Nei.

•Kan du grille hjemme eller på hytta? Tja, Vurder omgivelsene og hvordan du har tenkt å grille nøye - ha slokkemidler tilgjengelig hvis du gjør det. Husk at torvtakene også er tørre nå, og at en liten gnist kan antenne vegetasjon veldig fort!

Alle i brannvesenet ønsker alle innbyggere og tilreisende en fin og trygg sommer!