– Må utrede konsekvenser for næringslivet

Av

– Rådmannens forslag om å legge ned Begnadalen skole har skapt bekymring blant ansatte og ledelse på Begna Bruk.