Er elevene digitale prøvekaniner?

Alle førsteklassinger i Valdres bruker nettbrett eller pc-er. Fra 5. klasse disponerer elevene egne pc-er ut ungdomsskolen. Er dette bra, eller går det utover håndskrift, kreativitet og sosiale ferdigheter?