Kan vi få høgskole i Valdres? Onsdag får regionstyret framlagt planer om forprosjekt

Med tittelen "Gjøre det umulige mulig?" vil daglig leder i Valdres Næringshage, Hilde Tveiten Døvre, legge fram forslag til et forprosjekt. Kostnaden er 500.000 kroner, og forprosjektet skal være avsluttet innen utgangen av 2020.