Uteområdet rundt Nord-Aurdal ungdomsskole forberedes til anleggsstart

Av

Flere gravemaskiner er i sving på området rundt Nord-Aurdal Ungdomsskole (NAUS) om dagen.