FAU-lederen ved Begnadalen skole: – Hva vil kommunen gjøre nå for å trekke folk til Begnadalen

Hvis nærskoletilbudet fjernes i Begnadalen vil det være vanskeligere å få barnefamilier til å bosette seg her, sier FAU-leder ved Begnadalen skole, Kristian Grimsrud Strøm.