Sterk mot­stand mot sko­le­ned­leg­ging

Artikkelen er over 1 år gammel

For­mann­skaps­med­lem­me­ne i Sør-Aurdal sig­na­li­ser­te ster­ke be­ten­ke­lig­he­ter mot å slut­te seg til råd­man­nens for­slag om å set­te i gang en pro­sess som in­ne­bæ­rer av­vik­ling av Beg­na­da­len sko­le og ung­doms­trin­net i He­da­len.