– Asko Oppland er avhengig av vekst, så derfor vil vi bidra

Asko Oppland er valdresregionens største arbeidsgiver med cirka 85 årsverk totalt. Virksomhetens kjernevirksomhet er effektiv logistikk og vareforsyning til kunder innenfor dagligvare- og serveringsbransjen.