- Skolevegring er ofte tabubelagt og vanskelig

Hva er det som gjør at stadig flere barn og unge utvikler skolevegring, og hva bør lærere, foreldre og hjelpeapparatet gjøre i en slik situasjon?