Skrautvål barnehage har økt kapasiteten: Strålende fornøyde med ny barnehageavdeling

Skautvål barnehage har utvidet med en avdeling og samtidig benyttet sjansen til å pusse opp litt. Det betyr mer romslighet, bedre inneklima og bedre arbeidsforhold.