- Her budde det ein mann og ei kyr året rundt

Av

Då eg som liten gutetave var med far inne ved Røssjø-området i Skrautvål, synte han meg tuftene etter ein liten heim der.