Ragnhild er ikke som andre 80-åringer, men kjører til venninner på sin Tempo Corvette

Ragn­hild Kjør­li (80) fra Skraut­vål tar gjer­ne sin Tem­po Corvette ut på tur, både når hun skal hand­le i bu­tik­ken el­ler be­sø­ke gode ven­ninner rundt om­kring i Vald­res.