Skilt som set fart i dei "små grå"

Av

I enden av Skrautvål Stølsveg står det eit skilt som vekkjer litt fundering hos enkelte. Det er skiltet til oppsitjarane på 2638. 2640. og 2642.