Skredekspert: – Ikke vent på å samle søkemannskap

Albert Lunde, fra Lom, har tatt doktorgrad i skred. Han anbefaler at redningstjenesten tenker nytt når alarmen går.