Statskanalen har de siste årene fått mye kritikk for distriktsdekninga si. Få saker fra distriktskontorene når opp i de riksdekkende nyhetssendingene, mens det som skjer innafor Oslos grenser blir sett på som landsdekkende uansett. Kutt i lokalsendinger og sammenslåing av distriktskontorene fører store deler av landet under radaren.

Søndag slutter Sigrid Havig Berge (37) i NRK; statskanalen erstatter ikke Sigrid og bygger ned i Valdres

Det er pussig å kutte ei stilling i Valdres, både når vi står midt oppe i en pandemi, der nærhet til folk og konsekvenser for mennesker og arbeidsplasser må være langt framme i nyhetsdekninga. Ikke minst er vi også inne i et år med stortingsvalg, der distriktsopprøret og sentraliseringsprosessene har ført til sjeldent store bevegelser hos velgerne.

Å være til stede i regionene man dekker er utrolig viktig. Å sende reportere ut i felten i ny og ne fra et hovedkontor er et langt dårligere alternativ enn å ha reportere boende og rapporterende fra distriktene. Valdres, med seks kommuner, rundt 18.000 innbyggere og like mange hytter, blir en blindsone for statskanalen.

Til avisa Valdres sier distriktssjef i NRK Innlandet, Inger Johanne Solli, at NRK ikke har ledige stillinger å lyse ut i Valdres. Solli sier videre at de skal jobbe med å «få opp noen kontakter», og oppfordrer til at «folk» bare må ta kontakt «dersom de har bil, liker å jobbe fort og kan filme og ta gode bilder.»

Med det signaliserer NRK at det de først og fremst er ute etter, er reine hendelsesnyheter, et hus som brenner eller en trailer som kjører ut. Disse sakene er det sjølsagt viktig å rapportere på, men NRK bommer på oppdraget sitt når større reportasjer, utviklingstrender og konsekvenser av samfunnsutviklinga blir prioritert ned. Man kan spørre seg om hva NRK tror de skal drive med, når lokale nyheter blir nedprioritert ved distriktskontorene.

Innlandet blir et miniatyrbilde av de store sentraliseringsprosessene vi ser nasjonalt; ei sentralisering rundt hovedkontorene fører til dårligere og mindre dekning av distriktene, uansett om distriktet sees fra Oslo, Hamar eller Lillehammer.

Valdres som region vil sjølsagt tape på mindre dekning. Men først og fremst er det trist for NRK at distriktene nedprioriteres.