Det er verdt å reflektere over. Demokrati betyr folkestyre. Demokratiet er tuftet på at det er folket selv som vedtar egne lover, gjør prioriteringer og tar beslutninger som vedrører fellesskapet. Demokrati betyr kort og godt at det er folket selv som bestemmer. I et demokrati fatter representanter valgt av folket, altså folkevalgte politikere, vedtak på vegne av fellesskapet.

Les også

Det er fryktelig synd at foreldrenes økonomi vil avgjøre hvem som har mulighet til å utvikle sine talenter og ikke

I et demokrati skal alle i frie valg ha mulighet til å velge representanter som representerer ens eget verdigrunnlag og grunnsyn. Det er dermed innbyggere med ulik bakgrunn og fra alle samfunnslag som sammen bestemmer hvordan vi skal ha det i samfunnet.

Det er noe veldig fint ved dette, men det krever noe av oss alle å få det til. Man må ville det. Ikke minst fordrer et levende folkestyre at vi alle – helt vanlige, alminnelige folk – tar ansvar for å engasjere oss i det som er vårt felles anliggende. Som et minimum betyr det å bruke stemmeretten, men aller helst også på et tidspunkt å stille oss til disposisjon og ta mer direkte ansvar på vegne av fellesskapet i en eller annen form.

Les også

Å vere med i kommunepolitikken kan vere tidkrevande og frustrerande

Verden er for tiden preget av kriser og endring, og det er dessverre grunn til å påstå at demokratiet er under press. Sosiale medier flommer tidvis over av forakt mot både demokratiske prinsipper og de folkevalgte. Kommentarfeltene er ikke alltid like oppbyggende og konstruktive.

Ytringsfrihet er en viktig bærebjelke i et demokrati, man skal kunne ytre seg fritt – men fortsatt innen visse rammer. Dersom man har til hensikt å drive debatten framover og gjøre samfunnet bedre, bør i alle fall ytringene som et minimum være saklige og tuftet på sannhet. Gjensidig respekt mellom meningsmotstandere bør også være obligatorisk, slik at debatten blir saklig og ikke personlig.

Les også

Det er utrolig viktig at vi nå er på (Valdres)banen

Det finnes flere alternativ til demokratiet, men de fleste fremstår som mindre gode. Demokratiet er kanskje ikke perfekt, men det er det beste vi har. Om et års tid er det igjen duket for kommune- og fylkestingsvalg. Partienes nominasjonskomiteer jobber nå for fullt med nye listeforslag.

Din stemme er viktig. Bruk den, og delta i samfunnsdebatten. Meld deg gjerne inn i et parti og still opp på valgliste. Slå ring om demokratiet i praksis!