Med tillit som merkevare

Fengselets ærlighetsmarked er igjen oppe og går i Amfi Valdres på Leira. Senterleder Bård Slette liker konseptet – det gir oss alle den gode følelsen som bare tillit kan gi.