Rapporten er ikke klar, men brannårsaken er trolig en grist fra fyringsanlegget

Endelig rapport om brannårsak er ikke kommet etter brannen i Vestoppland fengsel avdeling Valdres 20. september i år.