Slik løser kriseledelsen koronasituasjonen i Etnedal

I torsdagens formannskapsmøte på Teams redegjorde kommunalsjef Gabi Becker for situasjonen i Etnedal, med tanke på koronakrisa.