ØYSTRE/VESTRE SLIDRE: På bakgrunn av denne takseringen og tetthetsestimering via Hønsfuglportalen kan fjellstyrene nå presentere de første resultatene i den detaljerte RypeRapporten 2021.

Fjellstyrene i Valdres melder om nokså gode tettheter av stamfugl, dog noe varierende og enkelte steder svært få og små kyllinger.

I statsallmenningene med nedgang i tetthet av fugl og lav kyllingproduksjon må man være forsiktig med uttaket i år, for ikke å ta ut for mye stamfugl. Enkelte fjellstyrer vurderer fredning eller sterke begrensninger i uttaket, men ingen beslutning er tatt enda.

Vestre Slidre

Takseringsresultatene fra Vestre Slidre det viser samme totalantall som i fjor (15,8 ryper pr km2), opplyser Fjelloppsyn Kenneth Monsen.

Imidlertid er fordeling endret, med at det er færre kyllinger og større andel voksen fugl. En del små kyllinger kan tyde på at noen ryper har måttet legge egg på nytt.

Dette vil kunne påvirke kvotene, da fjellstyret ønsker å være forsiktig med å beskatte den høye andelen stamfugl. Endelig kvotefastsettelse skjer 1. september.

Øystre Slidre

I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert en nedgang i både kyllingproduksjon og tetthet med 7,2 ryper/km² og en kyllingproduksjon på 1,9.

Dette er på det laveste nivå siden linjetaksering startet i Øystre Slidre i 2008. Det er forholdsvis liten variasjon i produksjon og tetthet innad i allmenningen.

Det er observert smågnagere på 28 av 52 takseringslinjer, og taksørene melder at de har sett mye rovfugl under taksering. Fjellstyret skal fastsette reguleringer for jakta i møte 2. september.