Små Vesen gir opp øl, satser på drikke for alle-også de minste

I Aurdal er det store endringar på gang. Bryggeriet Små Vesen, som hittil kun har produsert øl, vil no gå over til å berre bryggje brus.