Smitteutbrudd på Nes skole

Av

I Sør-Aurdals nabokommune Ringerike er det i seinere tid oppdaget flere smittetilfeller.