Gå til sidens hovedinnhold

Smittsomt virus ved grensen til Innlandet – 200 deltok i samordningsmøte

Spredningen av det mer smittsomme koronaviruset like utenfor Innlandets grenser, var tema på Statsforvalterens samordningsmøte med kommunene lørdag ettermiddag.

Innlandet: Nærmere 200 lokale, regionale og nasjonale aktører deltok i møtet hos Statsforvalteren, der målet blant annet var å finne ut hvilke behov som kommunene har etter at det mer smittsomme viruset har dukket opp i Nordre Follo. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet oppdaterte møtedeltagerne om hvilke tiltak det nå jobbes med, og kommunene orienterte om sine tiltak og spørsmål som de trenger avklaringer på i den nye situasjonen.

Tok opp reiser og besøksrestriksjoner

Flere kommuner løftet problemstillinger rundt besøkende og arbeidspendlere som reiser til og fra nabofylket. De nasjonale helsemyndighetene på møtet orienterte om hva som pågår av arbeid fortløpende for å avklare disse problemstillingene, og at det vil komme tydelige føringer. I 10 kommuner i Oslo og Viken er det nå satt inn svært strenge tiltak for befolkningen – og i kommuner rundt disse er beredskapen og tiltakene også skjerpet til risikonivå 4.

Les også

– Ingen indikasjoner på at det muterte koronaviruset har kommet til Valdres, men det er absolutt tida for å være ekstra årvåken

Samordning ved utbrudd

Hvis det skulle bli et utbrudd, signaliserte noen av kommunene at de er interesserte i å få til en samordning av tiltak. Statsforvalter Knut Storberget understreket at han vil holde en tett dialog med kommunene om dette, for å kunne formidle behov og innspill til nasjonale myndigheter og være klar til å samordne. – Det er viktig å være klare til å heve nivået veldig fort, sa statsforvalteren.

Hold på strategien

Både Frode Forland fra FHI og Svein Lie fra Helsedirektoratet understreket hvor viktig TISK-strategien nå er. Testing, isolering, smittesporing og karantene er verktøyene vi har, som har gitt oss god kontroll og der kommunene har gjort en betydelig innsats. Bruk alt dere kan om TISK og i tillegg det gode lokale, skjerpa skjønnet i situasjonen vi er i, var budskapet. En klar oppfordring var å sørge for kapasitet til TISK når utviklingen av smitten kan komme raskere med et mer smittsomt virus.

Les også

Vang har fått sitt første smittetilfelle. Kommuneoverlegen beroliger

Et mer smittsomt virus krever sterkere tiltak

Virusvarianten som er oppdaget i nabofylket har større spredningsevne, og derfor trengs det mer effektive tiltak. Nå er det usikkerhet om hvor vidt varianten er spredt, og inntil man har mer oversikt er det nødvendig å redusere kontakt over kommunegrensene og kontakt mellom mennesker i de områdene der det er mest sannsynlig at varianten allerede finnes. Alternativet til omfattende tiltak i noen kommuner nå, kan bli at man må ha tiltak i mer omfattende områder. Når man har fått bedre oversikt, kan man eventuelt justere nivået på tiltakene.

Ikke gi viruset sjansen til å spre seg

Fylkeslege Harald Vallgårda hos Statsforvalteren i Innlandet påpeker at det er god etterlevelse av de generelle smittverntiltakene som har holdt nede smitten så langt, og slik må vi fortsette. Han sier at kommunene i Innlandet har gjort en solid innsats for å ta ned viruset i flere omganger. Nå er det viktig at vi tar dugnaden, sammen med Osloregionen, slik at vi hindrer eller utsetter spredning av det muterte viruset og bidrar til å få oversikt over muterte virus.

Les også

Kriseledelsen i Innlandet møtes som følge av utbruddet i Nordre Follo

Ett tilfelle av mutert virus i desember

I møtet ble det også orientert om et tilfelle av engelsk virus som ble oppdaget i en test som ble tatt i desember. Den reisende var i innreisekarantene, uten nærkontakter og er reist tilbake til hjemlandet for flere uker siden.

Sykehuset Innlandet og Innlandet fylkeskommune deltok også og orienterte om hvordan de håndterer situasjonen.

Kommentarer til denne saken