Snart ny nett­bu­nad: Me­die­til­sy­net har gitt Hedalen.no 100.000 kro­ner i til­skot til nye nett­si­der

Me­die­til­sy­net har gitt Stif­tel­sen Hedalen.no eit til­skot på 100 000 kro­ner i støt­te til ut­vik­ling av nett­avi­sa og nett­sta­den Hedalen.no.