Snauhogst ved Koltjern har utradert verdifull tiurleik

I vinter har skogsmaskiner fra Glommen Skog AS drevet med hogst i området nord for Koltjern på Ranheimsåsen. Denne hogginga har gått hardt ut over tiurleiken i området.