SNO kontrollerte snøskuterspor i Valdres - flere områder pekte seg ut med gjentakende ulovligheter

Klager på snøskuterkjøring blir tatt på alvor. Fredag 27. mars var Statens Naturoppsyn (SNO) i lufta for å kontrollere spor i utvalgte områder.