Brøyter med hest og heimesnekra plog

Røn: Det er tredje plogen Ole-Jacob på Vikabråten har snekret - for å brøyte de 100 metrene ned til bilvegen.