So­lid kost­nads­bom på res­tau­re­rin­ga av Bagn kyr­kje

For ein gongs skuld vart eit res­tau­re­rings­pro­sjekt ve­sent­leg lå­ga­re enn bud­sjet­tert.