Søkte om over en million – fikk ingenting

Norsk ressurssenter for klassisk musikk søkte om 1,2 millioner kroner fra kompensasjonsordninga. Søknaden ble imidlertid avslått av Kulturrådet.