Solfrid hamna i tidsklemma – har fått tilbake sin tidlegare jobb i Vang

Vestre Slidre har lyst ut stillinga som stabs- og personalsjef frå 1. mars 2021. Avisa spør seg straks: Kva skjedde med Solfrid Jordalen, som tiltrådte i jobben så seint som i mars?