Er det en juletreselger som har kastet fra seg plakater og metall?

Gunnar Andersen i Vestringsbygda er på tråden. Han er sint.