Gå til sidens hovedinnhold

Sør-Aurdal Energi og Vang Energiverk inne på nasjonal topp 10-liste over høgeste nettleie

Forhandlinger omkring statsbudsjettet for 2021 ga subsidiert nettleie både i Sør-Aurdal og Vang.

VALDRES: Ifølge Nationen er både Sør-Aurdal Energi (SAE) og Vang Energiverk inne på lista over de 10 selskapene som har dyrest nettleie i landet, ja Sør-Aurdal topper faktisk lista.

Subsidiert nettleie

I år har begge selskapene mottatt utjevningsmidler på nettleia over statsbudsjettet. Kundene hos SAE fikk nettleia redusert med i alt 4,37 millioner kroner, mens kundene i Vang Energiverk fikk redusert nettleia med 896 505 kroner.

Til sammen i statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget 20 millioner kroner til utjevning av forskjeller i overføringstariff, og omtrent 20 prosent av disse pengene endte opp i Valdres.

Topp 10 – her har de landets dyreste nettleie

NVEs nettleiestatistikk er beregnet ut ifra de to delene av nettleia: fastleddet og energileddet. Dette er omregnet til et snitt øre/kWh per år, og justert for avgifter. Tallet er beregnet ut ifra et årsforbruk på 20.000 kWh.

Landsgjennomsnittet er 54,40 (fastledd: 2618, energiledd: 41,20)

  1. Sør-Aurdal – Innlandet: 76,86 (fastledd: 8400, energiledd 34,86)
  2. Årdal nett – Vestland: 76,63 (fastledd: 2500, energiledd: 64,13)
  3. Havnett – Vestland: 73,03 (fastledd: 2750, energiledd: 59,28)
  4. Lofotkraft – Nordland: 72,09 (fastledd: 5000, energiledd: 47,09)
  5. Drangedal e-verk – Vestfold og Telemark: 71,49 (fastledd: 3625, energiledd: 53,36)
  6. Linja* – Vestland: 71,04 (fastledd: 3000, energiledd: 56,04)
  7. Fusa kraftlag nett – Vestland: 70,46 (fastledd: 3000, energiledd: 55,46)
  8. Vang energiverk – Innlandet: 70,11 (fastledd: 5250, energiledd: 43,86)
  9. Neas – Møre og Romsdal: 69,99 (fastledd: 4200, energiledd: 48,99)
  10. Vest-Telemark kraftlag – Vestfold og Telemark: 69,86 (fastledd: 3600, energiledd: 51,86)

*=Tidligere Sogn og Fjordane energi.

Fire nettleverandører

I Valdres er det fire selskaper som leverer nett-tjenester. Sør-Aurdal Energi leverer i Sør-Aurdal. Etna Nett AS leverer i Etnedal. Vang Energiverk leverer i Vang. Resten av Valdres får nett via Valdres Energi Nett. (Enkelte steder følger ikke nettleverandørene kommunegrensa slavisk, så framstillinga er litt unøyaktig).

Sør-Aurdal Energi

Daglig leder i Sør-Aurdal Energi, Nils-Martin Sætrang, bekrefter at de er blant de dyreste nettselskapene.

– Når en fastsetter nettleieprisen, er det to faktorer som gir utslag på prisen, opplyser Sætrang. Det er en fast del som er lik for husholdning og fritidskunder, og så den variable delen, der forbruket påvirker prisen.

– Vi er ikke så opptatt av volum hos oss, men velger å fokusere på kapasitet og leveringskvalitet. Vi mener at å måle nettleia mot leverte kilowatt-timer ikke er et godt uttrykk for nettselskapenes tjenesteleveranse, forteller Sætrang.

Han opplyser videre at det er et forholdsvis enkelt regnestykke som viser hvorfor nettleieprisen blir såpass høg hos dem.

Avstand mellom kundene

– Nytt nett og vedlikehold av det eksisterende skal finansieres av kundene. Det blir dyr nettleie når det er store avstander og få kunder per kilometer nett, forteller Sætrang, som er glad for at SAE har mottatt utjevningsmidlene. Dette er penger som utelukkende kommer kundene til gode.

– Et røft regnestykke viser at hver kunde vil få redusert nettleia fra oss med omtrent 1400 kroner + mva. i løpet av 2021-året, forteller Nils-Martin Sætrang.

Her er oversikten over nettet som Sør-Aurdal tilbyr kundene:

Sør-Aurdal Energi

ca. 3100 kunder
ca. 255 km høyspentnett
ca. 420 km lavspentnett
ca. 320 distribusjonstransformatorer

Inntektsramme for egen virksomhet 2020 er 27,6 millioner kroner. Tariffgrunnlaget på 33,9 millioner kroner inkluderer i tillegg til egen inntektsramme dekning for nettleie til regional netteier / sentralnett, eiendomsskatt med mer.

Hva nettleia dekker

Av nettleia går om lag 50 % til nettselskapet for å dekke kostnader med nettdrifta.

I nettleia inngår også dekning for kostnadselementer som ligger utenfor nettselskapets kontroll, herunder:

Avgift til Energifond (1,25 øre/kWh). Forbruksavgift til Staten (20,86 øre/kWh). Kostnader til andre nettnivå som regionalnett (Elvia) og sentralnett (Statnett). Eiendomsskatt på distribusjonsnettet. Merverdiavgift (mva.).

Vang

Energiverksjef i Vang, Tor Masdal, opplyser at det ikke er første gang Vang mottatt utjevningstilskudd, men de siste årene har tilskuddene hatt en tendens til å havne lenger nord i landet.

– Sist vi mottok utjevningstilskudd var i 2013, forteller Masdal, som understreker at nettselskapene ikke kan regne med å motta slike tilskudd hvert år.

Kommer kundene til gode

– Utjevningstilskuddet må bevilges årlig på statsbudsjettet og derfor avhengig av politikernes forhandlinger. Noen år blir det ikke delt ut utjevningstilskudd eller det blir for lite til at Vang får tilskudd. Men i år kom Vang inn med en liten andel, opplyser Masdal, som understreker at dette er penger som kommer kundene direkte til gode ved redusert nettleie.

– Allerede 1. mars i år satte Vang Energiverk ned prisen på nettleia, og Masdal tror at det kan komme ytterligere en reduksjon i løpet av året, eller fra januar neste år.

Her er oversikten over nettet som Vang tilbyr kundene:

Vang Energiverk

ca. 2460 kunder
ca. 196 km høyspentnett
ca. 280 km lavspentnett
ca. 230 distribusjonstransformatorer

Etnedal

Etna Nett eier nettet i Etnedal. Nettdirektør Tom Knutsen forteller at de har lavere nettleie enn Vang og Sør-Aurdal.

– Vi ligger omtrent på opplandsgjennomsnittet, og litt over landsgjennomsnittet, opplyser Knutsen.

Knutsen understreker at prisen på nettleie er regulert. Nettselskapene kan ikke kreve ubegrensa nettleie. Nettinntektene reguleres av myndighetene.

Myndighetene regulerer

– Reguleringsmyndighetene for Energi (RME) er reguleringsmyndigheten i NVE. De fastsetter hvor store nettinntekter en nettleverandør kan kreve, forklarer Knutsen. Hvert år i november mottar nettselskapene et brev fra RME om hvor mye nettinntekter de får lov til å kreve. Så må de lage en nett-tariff slik at de får inn disse inntektene.

– Nettinntektene skal beregnes ut fra at 40 prosent skal være tilbakebetaling i forhold til kostnadene nettselskapet hadde to år tilbake, og 60 prosent er en norm basert på de mest effektive nettselskapene i Norge.

Her er oversikten over nettet som Etnedal tilbyr kundene:

Etna Nett

13700 nettkunder
780 km høgspenningsnett
1830 km lavspenningsnett
930 transformatorer

Valdres Energi Nett

Daglig leder hos Valdres Energi Nett, Lasse Nystuen forteller at nettleia hos dem ligger litt under landsgjennomsnittet (54,40 øre/kWh/år), ref. NVE/RME nettleiestatistikk, og er det laveste i Valdres.

– For en husholdningskunde med årsforbruk på 20 000 kWh, gir det en nettleie i vårt nett på 53,88 øre/kWh/år inkl. avgifter (mva., elavgift og ENOVA-avgift).

Her er oversikten over nettet som valdres Energi Nett tilbyr kundene:

Valdres Energi Nett

15500 kunder
760 km høgspenningsnett
1850 km lavspenningsnett
1075 nettstasjoner/transformatorer

Kommentarer til denne saken