Sør-Aurdal kommune kjøpte 1000 smitteverndrakter sjøl. Fylkesmannen fordeler smittevernutstyr også i påsken

Tidligere denne uka fikk kommunen tak i disse draktene og betalte 92.000 kroner for dem. – Det er i stor grad opp til hver enkelt kommune å skaffe seg slikt utstyr, opplyser kommunalsjef Laila Nereng, men legger til at de melder inn behov til fylkesmannen ukentlig.