Ons­dag var det of­fi­si­ell åp­ning av Sør-Aurdalshallen

Ons­dag kveld var det of­fi­si­ell åp­ning av Sør-Aurdalshallen, der ord­fø­rer Ma­rit Hougs­rud spar­ket i gang hal­len sam­men med to lag med spillere fra hele kommunen. Unge Victor Johnsen (7) fra Bagn sco­ret det før­s­te må­let på keeper Gina Sofie Skinningsrud Bakkom og der­med er Sør-Aurdalshallen til 160 mil­li­o­ner kro­ner tatt i bruk.