Sør-Aurdal priorioterer eigne arbeidsplassar i staden for å gi støtte til museumstak

Sør-Aurdal kommune vil ikkje gi direkte pengestøtte til å redde taket på Valdres Folkemuseums administrasjonsbygg.