- Fredingstoget har no gått

Direktør Ole Aastad Bråten i Valdresmusea må berre registrere at Riksantikvaren sa nei til freding av krigsminnet Bagnsbergatn, gardsbruket der det var harde trefningar i april 1940, med mange falne og såra.

Artikkeltags